Globala risker inför år 2022

Beroendet av digitala system har förändrat våra samhällen i grunden, bland annat ökar hoten inom cybersäkerhet enligt en analys av globala risker.

World Economic Forum (WEF) har analyserat risker mot samhället, sett i ett globalt perspektiv. Denna kommentar fokuserar framför allt på teknikrelaterade risker.

Att vi är beroende av digitala system har förändrat våra samhällen i grunden. Detta har blivit allt tydligare efter pandemin. WEF:s bedömning är att hoten inom cybersäkerhet ökar, till exempel i form av attacker på kritisk infrastruktur, desinformation och bedrägerier. Om samhället inte förmår upprätthålla tillräcklig digital säkerhet kommer allmänhetens förtroende för digitala system att påverkas menar WEF, som dessutom bedömer att kostnaderna riskerar att öka.

Komet sammanfattar en rapport som utarbetats av stiftelsen World Economic Forum (WEF). Komet ger även ett svenskt perspektiv på de frågeställningar som tas upp i rapporten.

Läs mer: