Genomredigering – korta faktablad om ny teknik

Kort om genomredigering – för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället

Genomredigering görs genom olika tekniker som åstadkommer riktade förändringar i DNA hos en organism. Det betyder att genetiskt material läggs till, ändras eller tas bort på specifika platser i genomet, med andra ord att ”ritningen över arvsmassan redigeras”.

Upptäckten av tekniken CRISPR-Cas9 (som ofta kallas gensax), har lett till snabbare, billigare och mer exakt genom­redigering. CRISPR-Cas9 bygger på en mekanism som är hämtad från bakteriers immunförsvar.

Forskarna Charpentier och Doudna erhöll Nobelpriset i kemi år 2020 för upptäckterna som ledde till utvecklingen av CRISPR-Cas9.

Exempel på användningsområden finns inom jordbruk, miljö­­vård, energiområdet och inom medicin.

Komet Kommenterar gör en svensk uppföljning av en serie faktablad från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge överblick och förståelse av ny teknik.

Sammanfattning av ett amerikanskt faktablad, med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Kort om genomredigering. Komet kommenterar 2020:19

Mer om Nobelpriset i kemi år 2020 finns här – länk.