Försök – en arbetsmetod för snabbare lärande

Publikationen där Komet förklarar vad som avses med begreppen försök, regulatoriska växthus och innovativ förvaltning.

Innovation och ny teknik behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Både näringsliv och offentliga aktörer kan på ett strategiskt och målmedvetet sätt använda försök som verktyg för ansvarsfull utveckling och förnyelse av såväl teknik som regelverk. Försök främjar kreativitet och genom att använda försök som arbetsmetod skapas förståelse både för problem och för det som testas.