Förmåga till innovation inom offentlig sektor

OECD har tagit fram ett policyramverk till stöd för att analysera förutsättningar för innovation inom offentlig sektor på ett systemiskt och utforskande sätt.

Policyramverket utgår från fyra frågeställningar som analyseras på tre olika nivåer. Tanken med ramverket är att ge stöd till beslutsfattare, så att de ska veta vilken information de behöver samla in för att bedöma innovationsförmågan inom landets offentliga sektor.

Det är bra med handfast stöd – eftersom offentlig sektor måste våga pröva nya saker, menar Komet.

Komet sammanfattar en rapport som utarbetats av OECD. Komet ger även ett svenskt perspektiv på de frågeställningar som tas upp i rapporten.

Läs mer: