Faktablad – Sakernas internet

Kort om sakernas internet – faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället

Sakernas internet (eng. Internet of Things, IoT) är ett nätverk av smarta enheter som känner av eller interagerar med omgivningen. Användningen växer inom många delar av samhället, allt från jordbruk och turism till finans- och hälsosektorn. År 2030 väntas bortåt 500 miljarder enheter vara anslutna. Den snabba utvecklingen väcker frågor om ansvar, öppenhet, säkerhet och sekretess.

Komet Kommenterar gör en svensk uppföljning av en serie faktablad från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge överblick och förståelse av ny teknik.

Sammanfattning av ett amerikanskt faktablad, med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Kort om sakernas internet. Komet kommenterar 2020:27.