Faktablad – Geoengineering av solinstrålning

Kort om geoengineering av solinstrålning- faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället

Geoengineering av solinstrålning är olika typer av ny teknik som påverkar hur mycket solljus som träffar jorden. Oavsett vilken teknik som används är syftet att minska den globala uppvärmningen. Eftersom geoengineering kan påverka hela jorden behöver de regelverk som styr tillämpningen ses i ett internationellt perspektiv.

Komet Kommenterar gör en svensk uppföljning av en serie faktablad från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge överblick och förståelse av ny teknik.

Sammanfattning av ett amerikanskt faktablad, med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Kort om geoengineering av solinstrålning. Komet kommenterar 2020:22.