Faktablad – Gendrivare

Kort om gendrivare – faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället

En gen bär hälften av de ärftliga egenskaperna från vardera förälder. Men gendrivaren har “kommit på ett sätt att fuska” som gör att dess ärftliga egenskaper snabbt sprids vidare. Gendrivare förekommer naturligt, men kan också skapas med teknikens hjälp. På så sätt kan människor förändra egenskaper hos olika växt- eller djurarter. Flera frågor kring styrning och reglering av gendrivare behöver lösas.

Komet Kommenterar gör en svensk uppföljning av en serie faktablad från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge överblick och förståelse av ny teknik.

Sammanfattning av ett amerikanskt faktablad, med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Kort om gendrivare. Komet kommenterar 2020:21.