Differentiell integritet

Kort om differentiell integritet – faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället.

Differentiell integritet gör det svårare att identifiera en specifik individs unika uppgifter vid publicering av resultat som bygger på sammanställning och analys av data från en mängd olika personer. Tekniken kan beskrivas som ett sätt att få ut så mycket information som möjligt om en grupp, och samtidigt avslöja så lite som möjligt om varje enskild person som ingår i gruppen.

Tekniken tillämpas av de stora teknikföretagen och har även använts vid USA:s senaste folkräkning. En utmaning är att dagens regelverk bygger på att data kan kopplas till en unik person, vilket komplicerar reglering av tillämpningar som använder tekniken.

Komet Kommenterar gör en svensk uppföljning av en serie faktablad från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge överblick och förståelse av ny teknik.

Sammanfattning av ett amerikanskt faktablad, med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Differentiell integritet – korta faktablad om aktuell teknik. Komet kommenterar 2021:07.