Den nya tekniken – så fungerar den

Hur påverkas regelverk och politik av teknik? Nu finns Komets elva faktablad om ny teknik samlade i en publikation.

Detta underlag vänder sig till beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället. Komet tror att det behövs kunskap om den nya tekniken för att förstå hur tekniken påverkar samhället och på så sätt ha bättre förutsättningar att fatta kloka beslut.

Faktabladen har tidigare publicerats i serien Komet kommenterar, som tar upp aktuella internationella rapporter som rör regelverk, teknikutveckling och innovation. Syftet är att ge ett svenskt perspektiv, sätta information i ett sammanhang och göra underlaget lätt tillgängligt.

De ämnen som tas upp är AI (artificiell intelligens, maskininlärning och deep-fakes), biologi och gener (syntetisk biologi, genomredigering och gendrivare),
IT (5G och sakernas internet) samt andra aktuella teknikämnen (kvantdatorer, blockkedjor och geoengineering av solinstrålning).

Nu finns samtliga underlag från Belfer Center vid Harvard University samlade i en rapport där Komet sammanfattar och beskriver aktuellt läge i Sverige.

Länk till Den nya tekniken – så fungerar den. Komet informerar 2020:30.