Deepfake – faktablad

Kort om deepfakes – filmer som manipulerats med AI-teknik. Faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället.

AI-teknik som ändrar film utan att det ska märkas brukar kallas deepfake (kombination av deep learning/ djupinlärning och fake/påhittat). Deepfakes bygger på artificiell intelligens som använder algoritmer in­spirerade av hjärnans funktion.

Komet Kommenterar gör en svensk uppföljning av en serie faktablad från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge överblick och förståelse av ny teknik.

Sammanfattning av ett amerikanskt faktablad, med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Kort om deepfakes.  Komet kommenterar 2020:28.