Blockkedjor– korta faktablad om aktuell teknik

Kort om blockkedjor – för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället

Blockkedjor används för att lagra information ut­spritt på flera datorer. Tekniken togs i bruk år 2009 i samband med lanseringen av den digitala valutan bitcoin. Sedan dess har blockkedjor an­vänts för många olika syften, framför allt inom bank och finans samt för att följa produkters till­verkning, distribution och leverans.

Komet Kommenterar gör en svensk uppföljning av en serie faktablad från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge överblick och förståelse av ny teknik.

Sammanfattning av ett amerikanskt faktablad, med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Kort om blockkedjor. Komet kommenterar 2020:16