Batteriteknik

Kort om batteriteknik – faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället.

Många länder ser satsning på batteriteknik som ett sätt att stärka sin konkurrenskraft inom fordonssektorn och som ett led i distribution och lagring av förnybar energi.

Faktabladet beskriver tekniken bakom batterier och hur nya batterityper fungerar. Dessutom listas sex aspekter som beslutsfattare inom offentlig sektor särskilt bör tänka på i vid strategiska ställningstagande som rör batterier.

Komet Kommenterar gör en svensk uppföljning av en serie faktablad från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge överblick och förståelse av ny teknik.

Sammanfattning av ett amerikanskt faktablad, med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Batteriteknik – korta faktablad om aktuell teknik. Komet kommenterar 2021:04.