Att granska användning av algoritmer inom offentlig sektor

Nederländska revisorer har granskat användning av algoritmer inom offentlig sektor. En rekommendation är att skapa bättre insyn i hur algoritmer fungerar.

Mer sofistikerade algoritmer och ökad beräkningskapacitet har gjort att artificiell intelligens används inom allt fler områden, såsom bildbehandling, språkteknologi och robotik. Denna kapacitet kommer i allt högre grad till användning även inom offentlig sektor. Då är det viktigt att informationen om algoritmer är tydlig och tillgänglig och att risker för den personliga integriteten hanteras på ett bra sätt.

Komet sammanfattar en rapport från Nederländska revisionsrätten och ger ett svenskt perspektiv.

Läs mer: