Artificiell intelligens – faktablad

Kort om artificiell intelligens – faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället

Sedan begreppet artificiell intelligens först användes på femtiotalet har tekniken fått stor spridning. Mer sofistikerade algoritmer och väsentligt ökad beräkningskapacitet har gjort att AI används inom allt fler områden, till exempel inom bildbehandling, språkteknologi och robotik.

Komet Kommenterar gör en svensk uppföljning av en serie faktablad från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge överblick och förståelse av ny teknik.

Sammanfattning av ett amerikanskt faktablad, med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Kort om artificiell intelligens, AI.  Komet kommenterar 2020:25.