Årsrapport 2021

Årsrapporten beskriver det arbete som Komet genomfört under år 2021 samt redogör för kommande års inriktning.

Komets årsrapport 2021 – länk