Arbete med etik och ny teknik inom EU

Ambitiös och vågad etik som inte duckar för svåra frågor behövs för att möta teknikutvecklingens utmaningar, enligt EU:s experter.

Här ges en överblick av hur etiska aspekter påverkat policy och politik inom EU de senaste fem åren.

Tre medskick för EU:s framtida arbete är att hålla hög ambition i arbetet med etik, ta till sig de möjligheter som följer med inbyggd etik (eng. ethics by design) samt att säkerställa demokratiska och inkluderande diskussioner.

Komet sammanfattar en rapport som utarbetats av den europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik (European Group on Ethics in science and new technologies, EGE). 

Komet ger även ett svenskt perspektiv på de frågeställningar som tas upp i den europiska rapporten.

Läs mer: