5G – korta faktablad om aktuell teknik

Kort om 5G – för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället

5G är femte generationens teknik för mobilnät. Jämfört med tidigare generationer ger 5G högre prestanda och flera nya funktioner som underlättar för annan teknik, såsom sakernas internet (eng. internet of things, IoT) och virtuell verklighet (eng. virtual reality, VR).

5G har en lång rad användningsområden, såsom självkörande fordon, smarta städer och robotar för fjärrkirurgi.

Komet Kommenterar gör en svensk uppföljning av en serie faktablad från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge överblick och förståelse av ny teknik.

Sammanfattning av ett amerikanskt faktablad, med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Kort om 5G. Komet kommenterar 2020:14