Omvärldsbevakning v 9

Mest om policy och politiska konsekvenser av teknik samt om medicin och etik denna vecka. Dessutom en hel del om AI och digitalisering.

Policy och politiska konsekvenser av teknik

Vinnova erbjuder stöd till offentliga organisationer som vill använda innovativa arbetssätt i utvecklingen av policyer, regelverk eller styrmedel – länk

För att beskriva teknik och bedöma politiska konsekvenser kan det behövas stöd. Uppdaterad version av amerikansk handbok är nu tillgänglig – länk

Är du mellan 15–30 år och intresserad av policy? Då har du chansen att bli en av de unga ledare som ger råd till OECD. Intresseanmälan senast 5 mars – länk

Medicin och etik

Komets delbetänkande om personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning har varit ute på remiss – länk

Regeringen föreslår tydligare regelverk gällande medicinteknik – länk 

Brittisk infografik om vad som är på gång inom bioetiken år 2021, bland annat med en sektion om data och teknik – länk

Artificiell intelligens och digitalisering

DIGG ska ge rättsligt stöd i digitaliseringsfrågor – länk

AI-agendan ska snabba på utveckling av artificiell intelligens i Sverige – länk

Det finns en outnyttjad potential för Sverige att använda artificiell intelligens i klimatets tjänst, enligt ny rapport – länk

Norska Datatilsynet provar nya sätt att arbeta med AI och personuppgifter – länk

Komet bidrar till kunskap om ny teknik och regelverk

Nu har Komet 1 000 följare på LinkedIn. Vi är glada för förtroendet och fortsätter sträva efter att bidra till information och kunskap!