Omvärldsbevakning v 51

Internationellt samarbete kring innovationsregler och digitalisering, säker AI genom standardisering och internet håller måttet – exempel från årets sista spaning.

Nio länder tecknar överenskommelse om samarbete kring regelverk som underlättar innovation inom företag – länk.

Offentlig förvaltning blir allt mer digitaliserad. EU:s medlemsländer har undertecknat en deklaration om det digitala samhället – länk.

Propositionen Forskning, frihet, framtid– kunskap och innovation för Sverige beskriver regeringens satsningar på forskning och innovation fram till 2024 – länk.

Tyskland ser över hur AI kan bli säkrare genom normer och standarder – länk.

Internet har satts på prov under pandemiåret 2020 och till stora delar hållit måttet, enligt Internetstiftelsens årliga undersökning – länk.

AI finns idag i många produkter som vi alla använder till vardags. OECD har undersökt vad konsumenterna anser om de europeiska regelverken – länk.

Sex år efter starten har de strategiska innovationsprogrammen stärkt samverkan och konkurrenskraft enligt en utvärdering – länk.

Hack-for-Sweden ska främja öppen och datadriven innovation i offentlig verksamhet. Komet deltog i juryn för årets hack, som handlade om hur data kan användas inom skogsbruk – länk.