Omvärldsbevakning v46

Tyskland, Nya Zeeland, Korea och USA finns med i denna veckas bevakning tillsammans med Helsingborg och Örebro.

Tyskland antar en ny lag för ökad digitalisering inom hälso- och sjukvård. Länk

Nya Zeeland undersöker nya sätt att förändra förvaltning och regelverk genom teknik. Länk

Korea utvecklar arbetet med innovationsmiljöer, ”sandboxes”. Länk

Tillväxt är ett innovationsproblem. Krönika från Harvard Buiness School. Länk.

Center för artificiell intelligens etableras i Helsingborg (länk) och Örebro blir ny nod för AI (länk)

”Ett växande behov av experimenterande och utvärdering för lärande och anpassning inom policy”. Rapport om stora kunskapsintensiva investeringar från Tillväxtverket. Länk