Omvärldsbevakning v45

Teknikutveckling skapar nya jobb, global trend för dataanvändning och landskap inom AI är tre exempel från veckans bevakning.

Teknikutvecklingen kommer att fortsätta i snabb takt, något som även påverkar arbetsmarknaden enligt Wold Economic Forum. Efterfrågan ökar inom  moln-tjänster, hantering av stora datamängder (big data) och e-handel men även inom kryptering, robotar och artificiell intelligens. Länk.

Data till nytta i samhället – eller integritetsutmanade övervakning? Alltför få länder har en offentlig debatt om hur ny teknik påverkar samhället och hur regelverk behöver anpassas, enligt OECD:s analys av globala trender. Länk.

Det europeiska nätverket CEPR (Centre for Economic Policy Research) skriver om utformning av försöksmiljöer för att testa nya regelverk och policyer. Länk.

Amerikansk diskussion om AI, etik och försvar. Vilka blir de geopolitiska konsekvenserna av framtidens innovationer? Länk.

Kan företag mäta effekten av innovation? Föreläsning ger praktiska råd. Länk.

Nästan hundra företag i kartläggning av svenskt landskap inom AI. Länk.

Omställningen mot de globala målen, Agenda 2030, växlar upp. Den 3 november bjuder Sveriges nationella samordnare på inspiration från näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle (alla kan anmäla sig). Länk.