Omvärldsbevakning v43

Lagar på datorns språk, Europa enas om molntjänster och ny teknik för effektivare regelarbete är tre exempel från veckas bevakning. Dessutom tips på seriebok om ansvarsfull datahantering.

Går det att skriva lagar som datorer förstår? OECD beskriver hur lagtext kan kodas så att datorsystem kan tillämpa reglerna – länk

Den 15 oktober undertecknade Sverige (som ett av 25 länder) en deklaration om europeisk molntjänstfederation, European Cloud Federationlänk

Nya Zeeland har kört ett pilotprojekt om reglering av artificiell intelligens (AI), och bl a utvärderat risk mot nytta för AI-system inom offentlig förvaltning – länk

Brittiska regeringen har sammanställt forskning om ny teknik för effektivt regelarbete (länk) – och om metoder för prioritering av innovationer (länk).

Ny forskningssatsning på datadriven life science – länk

DIGG utvecklar konceptet för innovationstävlingen Hack for Sweden, som går av stapeln 21-22 november. Målet är att skapa nytta med hjälp av öppna data – länk

Kan ansvarsfull datahantering och artificiell intelligens läras ut genom en seriebok? New York University försöker – länk