Omvärldsbevakning v38

Experiment med tunnelbanestationer och satellitdata, användarcentrerad design inom juridik och teknik för äldre. Detta och mycket mer i veckans bevakning!

I Tokyo pågår ett experiment i full skala – i en tunnelbanestation. Robotar och artificiell intelligens testas på resenärer som passerar stationen. Länk

Teknik som tar tillvara information från satellitbilder gör att lantbrukare slipper kontrollbesök på sin gård och att onödiga resor kan undvikas. Jordbruksverket och länsstyrelserna testar ett nytt sätt att arbeta. Länk

Nu funderar jurister på hur användarcentrerad design inom juridikens värld (”legal design”) kan användas för att skapa mer användbara system och tjänster. Länk

Hur blir Storbritanniens roll inom forskning och innovation efter Brexit? Det är något som den brittiska organisationen Nesta funderar över. Länk

Går det att förutse en kris och agera snabbt – stället för att vänta och lösa problemen efteråt? Diskussion på Vinnova-seminarium 7 oktober. Länk

Hur har tekniken påverkar villkoren för äldre människor och för utövandet av äldreomsorg i tider av pandemi? Information från forskningsrådet Forte. Länk

En fördjupning av etiska aspekter kring ökad användning av teknik för äldre påbörjas nu inom Nuffield Council of Bioethics. Länk 

Utveckling av kommunal verksamhet via innovation beskrivs av institutet Esbri, bl.a. om hur hemlösa människor kan få en ny form av trygghet. Länk