Omvärldsbevakning v37

Innovationstävling, proteinatlas och frågan om teknik kan förbättra välmående är tre exempel från veckans omvärldsbevakning.

Hur påverkar digitaliseringen innovation? Rapport med exempel från bland annat jordbruk, bilindustrin och handel. OECD 18 juli, 2019 Länk

Statistik för läkemedelsprövningar. Ny rapport visar bland annat hur läkemedelsprövningar fördelas geografiskt i Sverige. Vetenskapsrådet 1 september, 2019 Länk

Unik atlas över proteiner i människans blodceller, hjärna och i kroppens ämnesomsättning är nu publicerad. Detta är nya kapitel i ett gigantiskt projekt med målet att kartlägga människans samtliga proteiner som påbörjades år 2003. SciLifeLab 6 september, 2019 Länk

Etikprövning av forskning som avser människor – tydligare regler och skärpta straff i proposition från utbildningsdepartementet som skärper etikprövningslagen. Regeringen 9 september, 2019 Länk

Tävla om ”Lätt att sprida”-priset som avgörs under Innovationsveckan. Vinnaren får stöd att dela med sig av lösningen. Anmäl bidrag senast 18 september. Innovationsveckan september, 2019. Länk

Snart kan mediciner testas på en digital tvilling innan de ges till patienten. Linköpingsforskare tittar nu på datamodeller som skulle kunna revolutionera framtidens medicinering. En minuts film på SVT 6 september, 2019 Länk

Bättre välmående med avancerade teknologier? Svaret på den frågan kan du få i en fem minuters sammanfattning – eller i en femtio minuters fördjupning. McKinsey september 2019 Länk