Omvärldsbevakning v24

Prioriteringar i kommande strategi för life science, ny forskning om maskiners beteende och slut på “buissness as usual” är exempel på nyheter denna vecka

”Sverige ska bli ledande inom life science”. Policyutveckling och etik är ett av åtta områden som prioriteras i den kommande strategin, enligt debattinlägg från Ibrahim Baylan (S), Matilda Ernkrans (S) och Lena Hallengren (S). Länk.

Nu ska maskiner studeras som blommor! Amerikanska universitet startar tvärvetenskaplig forskning om maskinbeteende. Länk

“Business as usual is no longer an option for governments.” Ett citat från en konferens anordnad av Innovation Growth Labs, ett globalt samarbete som syftar till att göra innovations- och tillväxtpolitik mer experimentell och evidensbaserad. Länk

Du kan påverka vem som får etikpris! Såväl personer som organisationer som lyft en medicinsk-etisk fråga till samhällsdiskussion kan nomineras. Förslag skickas till Statens medicinsketiska råd, Smer, senast den 15 augusti 2019. Länk

Nu är två utlysningar öppna inom EU-programmet framtida och ny teknik med 160 respektive 52 miljoner euro att söka. Båda utlysningarna har deadline i september. Länk

Hur kan offentlig sektor bli mer innovativ? Nytt poddavsnitt från Vinnova om hur offentlig sektor kan driva på utvecklingen för att möta människors behov och dagens samhällsutmaningar. Länk