Omvärldsbevakning v 9

EU-kommisionen vill ha en gemensam marknad för data som får flöda fritt inom unionen, för användning av företag och organisationer. Regeringen har uppdaterat strategin mot antibiotikaresistens. Och så vill Internetstiftelsen och Parisa Amiri stärka vuxnas digitala kompetens. God läsning!

Sjukdomar, dåliga skördar och förorenat vatten – lokalsamhällen i Indien har i decennier protesterat över utsläpp från läkemedelsindustrin. Varken Sverige eller EU ställer några krav på att läkemedel som säljs inom EU är hållbart tillverkade. Enligt Swedwatch finns bristande transparens, vilket gör det i princip är omöjligt att veta var och hur vanliga mediciner är tillverkade, eller att hålla de som förorenar till svars. Swedwatch och Naturskyddsföreningen uppmanar branschen att införa miljökrav och öka insynen i tillverkningen. Länk!

Regeringen har uppdaterat strategin mot antibiotikaresistens. Strategin gäller till och med 2023 och bibehåller målsättningen att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur. Länk!

Hur mycket vill vi veta om oss själva? Och hur mycket vill vi att andra vet? I Estland vill forskare nu DNA-testa hela befolkningen och skapa ett enormt DNA-register. Vetenskapens värld i SVT om DNA-revolutionen. Länk!

Ett artificiellt neuralt nätverk kan hitta mönster i stora mängder genuttrycksdata och upptäcka grupper av sjukdomsrelaterade gener. Forskare i Linköping hoppas nu att deras metoder ska kunna tillämpas inom precisionsmedicin och individanpassad behandling. Länk!

– Redan nu är vi sent ute. Det är viktigt att börja arbeta. Juridiken klarar inte det här på egen hand, och det gör inte tekniken heller. Vi måste arbeta tillsammans, säger Cristina Trenta, docent i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Stiftelsen Lightnet Foundation och forskare Örebro tar fram ett digitalt verktyg som ska hjälpa AI-projekt att följa god etik och olika lagar och förordningar. Länk!

EU-kommissionen har presenterat Europas digitala framtid, en strategi för att EU ska kvara världsledande på artificiell intelligens samtidigt som medborgarnas rättigheter inte kränks. Kommissionen vill se en gemensam marknad för data, som tillgängliggör data inom exempelvis offentlig sektor och tillåter den flöda fritt inom unionen för användning av företag och organisationer. Länk!

– Problematiken med integritet på nätet känns verkligen högaktuell på många sätt. Folk är nyfikna på frågor som sharenting, diskussionen kring att hemassistenter lyssnar, och hur riktade annonser fungerar, säger Parisa Amiri, journalist och programledare, som tillsammans med experter söker svar på frågor kopplade till den personliga integriteten på internet. Youtube-serien Spårad är en del av Internetstiftelsens satsning på att stärka vuxnas digitala kompetens. Länk!

Sju mil järnväg på gränsen mellan Västerbotten och Norrbotten ska upplåtas till Skanska, har Trafikverket beslutat. Byggbolaget vill göra banan till en testjärnväg för tågindustrin. Beslutet möter kritik, men försvaras av Trafikverket. Länk!

Konsultföretaget Deloitte presenterar nyckelteknologitrender för 2020. Vilka trender är mest relevanta för regeringar de kommande 18 till 24 månaderna? Det är exempelvis brådskande att ta itu med etiska frågor förknippade med nya teknologier. Varje trend har fått ett värde från ett till fem, baserat på trendens relevans och beredskap för regeringens antagande. Länk!