Omvärldsbevakning v 7

Privatägd AI upptäckte coronavirus innan myndigheterna. Drönare och 5G utvecklar vården i Västerbotten. Och så är regeringens strategiska samverkansprogram igång. Läs Komets omvärldsbevakning!

Ett kanadensiskt AI-bolag upptäckte redan i slutet av december att ett influensaliknande virus spreds i Kina – och informerade sina kunder om det – innan varningarna om coronaviruset började komma. Upptäckten grundade sig på stora mängder text som samlats in och analyserats av bolaget BlueDots AI-program. Med hjälp av flygdata kunde man även förutse hur viruset snabbt skulle spridas till grannländerna. Det rapporterar Sveriges Radio. Länk!

Region Västerbotten räddar liv och förenklar vardagen med drönare och 5G. En uppkopplad drönare ger exempelvis en snabb överblicksbild vid en olycka så att räddningsresurser kan prioriteras. Dessutom blir mammografivagnen mer mobil och driftsäker med 5G-teknik. Länk!

Upphandlingsregler har fokus på inköpspris och leveransprecision. Skulle man kunna inkludera värdet för användaren? Ett krux i vården är också att användaren sällan betalar eller fattar beslut. Permobil, Avidicare och Coala Life, tre svenska företag med innovationer som räddar liv, har förslag på lösningar som kortar vägen från idé till verklighet. Länk!

Polisen har begärt ett förhandssamråd med Datainspektionen för en pilotverksamhet med ansiktsverifiering vid gränskontrollen på Skavsta flygplats. Datainspektionen konstaterar att det behövs lagändringar för att möjliggöra en central del i pilotverksamheten. Länk!

”Popup-rutor och ständiga medgivanden…” Har alla åtgärder efter GDPR verkligen varit nödvändiga? Håkan Cavenius, projektledare för Sjyst Data!, tror att många valt en strängare tolkning av GDPR än vad som egentligen krävs. Länk!

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har antagit en ny strategi för att nå Vision e-hälsa 2025. Visionen utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet Länk!

Och så har statsministern presenterat ledamöterna i regeringens strategiska samverkansprogram, Näringslivets digitala strukturomvandling, Hälsa och life science, Näringslivets klimatomställning och Kompetensförsörjning och livslångt lärande. Programmen sträcker sig till augusti 2022. Ledamöterna hittar du här: Länk!