Omvärldsbevakning v 7

En tid av kris och möjlighet, förtroendets alfabet och teknik som ger nya arbetssätt är tre exempel i veckans omvärldsbevakning från Komet.

Prototyper och designstudio när holländska Revisionsrätten testar nya sätt för granskning och revison – länk.  Teknik förändrar tillsynsmyndigheterna på ett sätt vi inte sett tidigare, enligt Government Executive – länk

En tid av kris och möjlighet är rubriken för OECD:s framtidsspaning om forskning, teknik och innovation inför år 2021 – länk

Förtroende är nödvändigt för att bygga regelverk för ny teknik, menar de forskare vid Frauenhofer som funderat ut förtroendets alfabet – länk. Vem kan man lita på, frågar statlig utredning som sett över tjänster i svensk förvaltning – länk

Går det att stämma en algoritm? Exempel på rättstvist vid komplexa teknologier – länk. EU ser över regelverket för blockkedjor – länk . Öppna data har blivit mer tillgängliga, enligt ny rapport från DIGG – länk

Se nationell konferens för life science 2021 i efterhand – länk. Framtida möjligheter inom biologiska läkemedel diskuteras vid Vinnovas webbinarium i mars – länk. Det behövs en dialog om reglering av teknik inom genetikområdet, enligt Nuffield Council of Bioethics – länk

Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för vätgas och elektrobränslen till Energimyndigheten – länk