Omvärldsbevakning v 50

Dyrt att strunta i etik, flera länder skapar program för bättre samverkan och vart tredje företag ser regler som hinder – exempel från veckans omvärldsbevakning

Innovation och samverkan

  • ESV anordnar webbinarier om samverkan och innovation. Teman är digital samarbetsplattform (16 december) och coworkinghubbar (20 januari) – länk
  • Tyskland (länk) och Storbritannien (länk) har program för ökad förståelse och samverkan. Komet har föreslagit ett svenskt program (länk)
  • Företag behöver fokusera på innovationslabbens kärnverksamhet, annars riskerar det att bli innovationsteater enligt ny avhandling – länk
  • Nästan ett av tre företag tycker att lagar och regler är ett stort hinder för deras tillväxt, enligt ny analys från Tillväxtverket – länk

Etik

  • Att inte bry sig om etik kan medföra stora kostnader för företagen, enligt Financial Times (länk) och Forbes (länk). Den som behöver stöd i sitt etikarbete kan ha konkret nytta av Komets webbaserade verktyg – länk

Medicin och hälsa

  • Bättre mål, långsiktig finansiering och större tydlighet om hur staten ska bidra till vision för e-hälsa behövs, enligt Statskontoret – länk
  • Hjälp Socialstyrelsen att kartlägga behovet av hälsodata. Bidra med dina uppgifter senast 23 december – länk
  • Tekniken ger ny diagnostik och behandling. Intervjuer med forskare och läkare inom precisionsmedicin vid Karolinska Institutet – länk

Fordon

  • Behövs det körkort för självkörande fordon? Örebroforskare undersöker om AI kan göra självkörande bilar tryggare för andra trafikanter – länk

Forskning

  • Hur står sig svensk forskning i internationell jämförelse? Vetenskapsrådet presenterar 2021 års Forskningsbarometer den 17 december – länk