Omvärldsbevakning v 5

Teknik gör världen bättre – men riskerar också att splittra. Denna vecka tar vi också upp Europa som global data hub och patentansökan från en maskin.

Teknik gör världen bättre. Det är slutsatsen när Teknikföretagen berättar om framtidens hållbara transporter. Länk

– Tekniken riskerar att splittra världen i en rik elit och exploaterade datakolonier, varnar historikern Yuval Harari vid toppmötet i Davos. Länk

– Mitt mål är att Europa ska bli en global hub för data, säger nya EU-kommisionären för den inre marknaden. Länk

Avslag för patentansökan från maskin. Europeiska Patentkontoret, EPO, motiverar varför. Länk

Möjligheter till följd av ekologisk och digital omställning kommer att prägla arbetet under det första året för nya EU-kommissionen. Länk 

Två svenska deltagare i rådgivande grupp till EU-kommissionen mod fokus på forskning och innovation till stöd för hållbar utveckling. Länk

Syntetiskt biologi ett av flera spännande utvecklingområden när Wyss Institute for Biologicallt Inspired Engineering vid amerikanska Harvard förutspår vetenskapliga framsteg under 20-talet. Länk

Kunskapskanalen visar två dokumentärer om AI som hot eller möjlighet. Länk

Så här ska svensk offentlig förvaltning bli bättre på att ta tillvara nyttan med AI, enligt DIGG. Länk

TLV ska analysera och lämna förslag på hur hälsoekonomiska bedömningar av precisionsmedicin kan utformas. Länk