Omvärldsbevakning v 5

Världens ledare diskuterar teknik i det godas tjänst, säkrare digitalt privatliv och det etiska i att lyssna på den som inte verkar viktig – några exempel denna vecka.

Lagard, Guterres och Jinping är tre av dem som deltog i World Economic Forums årliga toppmöte. Världens ledare diskuterade bland annat hur framtiden kan bli mer hälsosam, teknik i det godas tjänst och hur vi ska rädda vår planet (länk).

Mycket teknik under svenska Science week 3-5 februari. Öppet för alla att delta i diskussioner om en hållbar värld (länk).

Det amerikanska tekniska universitetet MIT publicerar korta sammanfattningar om framtidens arbete (länk). Den senaste handlar om stora fabriker inom tillverkningsindustrin.

Nytt stöd för att använda öppna data vid innovation (länk) och ny analys av digitalisering inom offentlig förvaltning (länk) från myndigheten DIGG. Innovation är en existentiell fråga, säger Vinnovas generaldirektör (länk).

Skyddet för medborgarnas digitala privatliv måste stärkas, anser general-direktören för Integritetsskyddsmyndigheten (länk). Myndigheten föreslår att regeringen ska agera (länk).

Sveriges life science-strategi har fyllt ett år. Detta har hänt under året (länk). Beskrivning av hur syntetiska data kan komma till nytta inom hälsovården (länk).

Riksdagens Näringsutskott har tittat på utveckling av artificiell intelligens inom företagen (länk). Svenska ingenjörer är beredda att ta ansvar för ansvarsfull och etisk artificiell intelligens (länk). Vad händer om algoritmer används på fel sätt? Brittiska regeringen publicerar ny kunskap (länk).

Att hantera risker på ett etiskt sätt handlar om att lyssna – särskilt till den du inte tror har något viktigt att säga. Viktig att komma ihåg även för företag som är små och under uppstart (länk).