Omvärldsbevakning v 49

Upprop för god teknik, etisk datahantering och en hel del om AI i veckans bevakning från Komet som också ger perspektiv på hur samhället ska rusta för framtiden.

Teknik för ett gott syfte – internationellt upprop för ledare, företag, organisationer och enskilda som ställer upp för teknik som bidrar till samhället – länk.

Offentliga aktörer måste ha mod och möjlighet att försöka – det skriver Komets ledamöter i ett debattinlägg på Dagens Nyheter – länk.

Samhällets utmaningar kräver att offentliga aktörer i högre grad ser till helheten, skriver Kommittén för tillämpad systemanalys – länk.

Ofta effektivt och rättssäkerhet när datorer tar myndighetsbeslut, men när det blir fel så får det stora konsekvenser för enskilda, enligt Riksrevisionen – länk

Fossilfritt Sverige vill undanröja hinder för storskaliga industriprojekt som kan leda till stora globala utsläppsminskningar – länk. Fossilfritt Sverige har även tagit fram en strategi för en hållbar batterivärdekedja – länk.

Så här ska Sverige öka EU-samverkan kring innovation och forskning – länk.

Molntjänster är komplext och det finns många frågor. eSam har under hösten fokuserat på erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad – länk.

Etisk datahantering diskuteras inom The World Ethical Data Forum. Planering pågår för en digital konferens i februari – länk.

AI finns i allt fler produkter och beslutsstöd, t ex om vem som ska få teckna en försäkring. Så här ser konsumenterna på europeisk reglering av AI – länk.

Hur rättssystemet fungerar i ett land påverkar spelreglerna för entreprenörer, enligt artikel av ESBRI – länk.

Regeringens strategi för Life science finns nu översatt till engelska – länk.