Omvärldsbevakning v 47

Denna vecka om lärdomar från historien, tyskt arbete kring AI inom medicin och funderingar kring att vara människa.

Erfarenheter från den industriella revolutionen visar att vi bör fokusera på policy för att hantera framtidens teknikutveckling. Learning From Automation Anxiety of the Past. Länk till artikel

Tyskland tittar närmare på etiska och juridiska aspekter av användning av artificiell intelligens i klinisk verksamhet. Could artificial intelligence assist decision-making in clinical practice? Länk

Att vara människa i den artificiella intelligensens tid. Föreläsning av Max Tegmark. Länk till video.

Vem är bäst på att presentera sin forskning? Medicin och hållbarhet bland de sex finalisterna som tävlar 26 november. Länk

Hack för att bidra till att hitta digitala lösningar på antibiotikaresistens. 13 – 15 december 2019. Länk

Nästa generations jurister behöver få med sig en grundläggande förståelse för tech. Länk till debattinlägg. ………….

……….inlägget ansluter till ämnet för ett frukostseminarium av Komet och Vinnova Hur samspelar juridik och innovation i en föränderlig värld? Länk till referat