Omvärldsbevakning v 47

Beteende för framgångsrik innovation, digitalisering i Taiwan och maskiner som lär sig moral är tre exempel från veckan omvärldsbevakning.

Innovation

 • Å ena sidan kreativitet och en smula oreda, å andra sidan disciplin och stadigt ledarskap. Harvard Buisness Review skriver om konsten att balansera beteenden för att skapa en framgångsrik innovationskultur – länk
 • Samarbete över gränser! OECD har dokumenterat hur innovation kan ske i samverkan mellan länder och mellan verksamhet i olika ”stuprör” – länk
 • “Vi kan inte säga att innovationer i sig är bra för samhället. Motstånd kan också vara en del av problemlösningen”, enligt en ny avhandling – länk

Datadelning och digitalisering

 • Datadelning i allmänhetens intresse är ett av de fokusområden som svenska IMY tillsammans med världens andra 130 dataskyddsmyndigheter har enats om vid Global Privacy Assemblylänk
 • Taiwans digitaliseringsminister ser sig själv som en konservativ anarkist. Att ge utrymme att experimentera är viktigt menar hon – länk
 • Ny brittisk checklista för att identifiera risker kopplade till dataskydd – länk. Svenska vägledningar finns via IMY – länk. Du kan också ha hjälp av Komets verktyg för ansvarsfull teknikutveckling – länk

Etik

 • Kan en maskin lära sig moral? Det tror AI-forskare i Seattle, som säger sig har konstruerat ett system som kan göra etiska överväganden. New York Times menar att sådana beslut är svåra för både människor och maskiner – länk
 • Statens medicinsketiska råd (SMER) anordnar etikdag om genredigering i december – länk. Se även etiksamtal om DNA-test arrangerat av Komet och SMER år 2019 – länk

Medicin och hälsa

 • Sju europeiska länders satsningar på precisionsmedicin och hälsodata kartlagda i ny rapport från Vård- och omsorgsanalys – länk
 • Förändra kulturen och bygg förtroende för AI inom hälso- och sjukvården. Det är ett av sex områden där mer behöver göras, enligt ny EU-rapport om artificiell intelligens inom vårdsektorn – länk
 • Nya sätt att rädda liv. Maskininlärning på journaldata har tränat upp algoritmer att upptäcka sepis (blodförgiftning) tidigt – länk

Miljö

 • Sverige är ett av åtta länder som får finansiering när EU investerar över en miljard euro i innovation för ekonomi utan koldioxidutsläpp – länk

Fordon

 • Fungerar vägarna för uppkopplade och automatiserade fordon? Trafikverket ska undersöka vad som behöver göras – länk