Omvärldsbevakning v 44

Exempel från veckans spaning är podd om robotsvärmar, hur AI kan vara stöd för ortopeder och arbete på gång i Storbritannien och Sydkorea.

Svärmar av robotar och 2020-talets teknologi.
Poddavsnitt på engelska – länk.

Ortopeder tar hjälp av artificiell intelligens för att bedöma röntgenbilder.
22 oktober. Dagens medicin – länk.

Sex exempel från Storbritannien på praktiskt arbete med testbäddar.
Rapport och interaktiv karta – länk.

Sydkorea har skapat en kommitté som ska stödja regeringens arbete med framtidens teknikutveckling – länk

Data om patent, strategier och vetenskapliga publikationer från två tusen aktörer inom forskning och utveckling, med särskilt fokus på AI.
Rapport från OECD i samarbete med EU – länk.

FN-center för innovation öppnar i Lund.
18 oktober.  Regeringens pressmeddelande – länk. Artikeln i Dagens Industri – länk.

Svensk forskning i topp bland OECD-länderna enligt en ny analys av svensk forskning i internationell jämförelse.
21 oktober. Intervju med analytiker – länk. Forskningsbarometern – länk.

Professor Susan Athey förklarar hur AI kan bidra till större effektivitet i offentlig sektor.
Kort film från Studieförbundet Näringsliv och samhälle – länk.

Förslag om åtgärder för fossilfri konkurrenskraft i industrin lämnas från Fossilfritt Sverige till regeringen.
28 oktober. DN debatt –  länk. Utredningens webbplats – länk.

Stöd till innovation inom universitet och högskolor ska ses över för att bli mer ändamålsenligt.
24 oktober. Regeringen – länk

Två av regeringens ministrar har träffat företrädare för industrin för samtal om forskning, innovation och högre utbildning.
24 oktober. Pressmeddelande – länk. Notis i Industrinyheter – länk

Regeringen satsar på digital utveckling av portal för bättre tillgänglighet med råd för egenvård och videosamtal.
24 oktober. Pressmeddelande – länk. Läkartidningen – länk