Omvärldsbevakning v 43

Mycket om nya sätt att arbeta med regler och policyer i veckans fullmatade omvärldsbevakning, som även tar upp  life science, AI, datadelning samt miljö och klimat.

Nya sätt att arbeta med regler och policyer

 • Resultatbaserad, datadriven och riskbaserad reglering beskrivs i OECD:s nya sammanställning av länders strategier för regelverk och policyer. Andra exempel på arbete med regler är regulatoriska sandlådor och förändrade beteenden – länk
 • EU-organet EIPA har undersökt regulatoriska sandlådor som ett sätt att testa AI. De ser fördelar med ett sådant arbetssätt, bl a bättre ömsesidig förståelse mellan privata aktörer och reglerande myndigheter – länk
 • Den tyska regeringen har tillsatt ett särskilt råd som ska förbättra arbetet med regelverk och minska byråkratin – länk. En ny årsrapport beskriver bl a att regelarbete i samverkan tar tid, men resultatet blir bättre – länk
 • Brittisk inspiration för de som arbetar med policyutveckling – länk
 • Ny norsk kommunminister vill prova nya lösningar. Lägre trösklar för försök inom kommuner och regioner ses som en väg framåt – länk
 • Även regeringen behöver ändra arbetssätt när tekniken ger nya möjligheter. Förslag om att underskrift av nya regler ska bli teknikneutral – länk
 • Berätta din historia om innovationsprojektet som aldrig kunde avslutas, eller om vad du arbetar med just nu! Digitalt event 9 till 11 november – länk
 • Finns det en risk att tekniken tar över i en allt snabbare värld? Spaning om framtidens utveckling i en ny podd från Vinnova – länk
 • EU funderar på att införa i så kallade ”digital-ready checks”. Likande initiativ finns redan i Danmark – länk

Hälsa och life science

 • Tre timmar frågor och diskussion om precisionsmedicin i riksdagen. Bland annat om sekundäranvändning av hälsodata och framtidens utveckling av regelverk inom hälso- och sjukvård – länk
 • Ökat stöd ska ge fler kliniska prövningar. Beslut om resurstillskott från regeringen i linje med Sveriges strategi för life-science – länk

Miljö och klimat

 • Ett hållbart samhälle kräver ny teknik och bra processer för miljötillstånd, menar RISE och utvecklar sitt arbete med tillståndsprocesser – länk
 • Elektrokemi kan omvandla koldioxid till bränsle som ett sätt att lagra energi och minska utsläpp av växthusgaser. Teknikutveckling pågår – länk
 • Teknik är del av lösningen för att uppnå fossilfri konkurrenskraft. Uppföljning av industrins och politikens gemensamma färdplaner hänvisar bland annat till förslag från Komet – länk

Forskning och utveckling inom teknik

 • Teknik är en viktig del av människors liv. Ny professor i etnologi undersöker hur digitala lösningar kan utvecklas tillsammans med användarna – länk
 • Teknik är tredje största ämnet i antal publikationer, efter medicin och naturvetenskap, enligt senaste forskningsbaromentern – länk
 • En självkörande skogsmaskin för timmer har konstruerats i Luleå – länk

Artificiell intelligens 

 • Etiskt AI högst på listan när Forbes spanar på trender inom teknik som kommer att påverka konsumenter och företag – länk
 • Fyra radikala förslag om hur AI kan komma mänskligheten till nytta för diskuteras vid amerikanska toppuniversitet 9 nov – länk
 • Svenska WASP-HS anordnar konferens på liknande tema 18 nov – länk

Datadelning

 • Ny nationell strategi ska göra Sverige ledande i delning av data. Datadelning och AI ska främjas, enligt beslut av regeringen – länk
 • Öppen tillgång till data främjar nyttogörande och gör att forskningsresultat kommer till användning, menar Vetenskapsrådet – länk
 • Framgångsrika datadelningsexempel är en del av Vinnovas nya uppdrag om behov av utvecklingsinsatser för datadelning – länk