Omvärldsbevakning v 42

Sverige först med virtuell klinisk prövning?

”Nästan 70 procent av alla potentiella patienter kan inte vara med i kliniska prövningar av geografiska skäl”, säger Gunilla Andrew-Nielsen, enhetschef på Läkemedelsverket till Läkemedelsvärlden. Därför undersöker man hur digitala verktyg kan förenkla kliniska studier. Patientens behandling gynnas och det är bra för miljön om patienter och läkemedel reser mindre. Länk

 

Koldioxid fångas in av flytande metall

Det finns ett relativt enkelt, billigt och energieffektivt sätt att skilja koldioxiden i luften från syret, med hjälp av flytande metall. Läs mer om de australiensiska forskningsrönen i Ny Teknik och i Nature Communications! Länk

 

Att vara människa i den artificiella intelligensens tid

Kommer AI en dag att bli smartare än oss människor? Och vad händer då? Hur bygger vi AI som kan hjälpa snarare än stjälpa? Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin bjuder på föreläsning 23 oktober, med Max Tegmark, professor i fysik vid Massachusetts Institute of Technology i Boston, USA. Föreläsningen läggs ut på IVA:s hemsida. Länk

 

Vilket pris betalar vi för 5G?

Kommer vi att bli övervakade när uppkopplade kameror sitter överallt? Och är de nya mobilnätens strålning en hälsorisk? I Kina finns redan 5G, alla betalar med mobilen och lyktstolpar är online. Vetenskapens värld i Svt om teknik som både lockar och skrämmer. Länk

 

”Regeringsnära utvecklingsmiljö” löser samhällsutmaningar?

”Förändringarna kan ske snabbare, då deltagande myndigheter direkt kan tillämpa nya samverkansformer och nya arbetssätt i sina egna myndigheter och inte behöver vänta in en färdig utredning, en remisshantering, eller ett regeringsbeslut i de fallen där det inte krävs. Det ger samhällsvinster både i fråga om kvalitet och kostnad.” Så säger utredare Christina Forsberg om förslaget med regeringsnära utvecklingsmiljö (RUM). Se när civilminister Lena Micko tog emot Tillitsdelegationens betänkande om styrning i statsförvaltningen! Länk

 

Amerikanskt initiativ för revision av teknik och vetenskap

USA:s riksrevision har skapat ett Science, Technology Assessment, and Analytics Team. ”Grunden för detta initiativ är att skapa bättre kunskap och verktyg för revision av offentlig sektor. De jobbar inte med att föreslå regeringen vad som behöver göras – som Komet – däremot är det mycket intressant ur ett ”förstå” -perspektiv för parlament och myndigheter, samt hur man kan utveckla metoder för uppföljning och utvärdering i nuvarande snabba teknikutveckling”. Det säger Jon Simonsson, ordförande i Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet). Länk