Omvärldsbevakning v 39

Google presenterar nya funktioner för integritetsskydd

Ställda inför hot om hårdhänt reglering väljer vissa stora teknikföretag att självmant gå mot större öppenhet och ökade möjligheter för användarna att kontrollera hur egen data används. Svt har granskat. Länk

 

Det måste få bli fel ibland, också inom Life Science

”Stegen från forskningen till nyttiggörande måste minskas och folk måste våga testa”, svarar Niklas Johansson, tidigare statssekreterare, på frågan hur svensk life science ska växa ytterligare. Läs hela intervjun i Life Science Sweden! Länk

 

Självkörande drönare tar över riskarbete

”Drönarna kan navigera helt på egen hand i okänd terräng. Vid exempelvis ett gruvras kan drönaren flyga in, samla information och återvända med data”, säger Dariusz Kominiak, forskare i robotik vid Luleå tekniska universitet, till SvD. Tekniken testades nyligen i en simulerad gruvmiljö i ett bergrum i Luleå. Länk

 

Jurister i Helsingfors läser teknik…

Cornell Law School är det senaste i raden av amerikanska lärosäten som börjat lära ut teknik, innovation och entreprenörskap. I Helsingfors anpassar man nu juristutbildningarna efter teknikutvecklingen och för att förbereda blivande jurister för en arbetsmarknad i förändring. Länk

 

…och även i Sverige ropas på mer teknik för jurister

”Jurister måste kliva på tech-tåget – sluta se AI som ett hot”, skriver Linn Alfredsson, Associate i IP/Tech gruppen Hannes Snellman, i Dagens Juridik. Länk

 

Släpar den ekonomiska politiken efter näringslivet?

Hur ser framtidens ekonomiska politik ut när teknisk förändring och globalisering genomsyrar handel, industri, och den offentliga sektorn? Dani Rodrik – Professor inom International Political Economy, John F. Kennedy School of Government vid Harvard University – talade vid seminariet ”Ekonomisk politik i en tid med intensiv teknikutveckling” på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Länk

 

Lena Miranda ny ledamot av Nationella Innovationsrådet

Nationella Innovationsrådet, som leds av statsminister Stefan Löfvén, är ett forum där näringsliv och förvaltningar möts. Nytillträdda Lena Miranda, VD på Science Park Mjärdevi, ser det som sina frågor att säkerställa Sveriges konkurrenskraft och att människor känner sig delaktiga. För henne är det särskilt viktigt att ta hand om ungas engagemang för att Sverige ska kunna bli mer resurseffektivt. Länk