Omvärldsbevakning v 41-42

Vad har FN:s syn på teknik, pris till Nobels minne och ballonger i Kiruna gemensamt med experiment för politik och AI-algoritmer? De är exempel på ämnen i veckans omvärldsbevakning!

Teknik för framtidens behov

 • “Låt oss använda ny teknik på ett klokt sätt, så att den kommer alla tillgodo”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres. Ny rapport om teknik och innovation från FN – länk
 • Framtidens teknikutveckling kräver utveckling av regelverk, investering och att etik vävs in i teknikutbildningen, enligt World Economic Forum – länk
 • Allt snabbare teknikutvecklingen gör att det behövs fler insatser inom digitalisering, menar Danmark som satsar på att bli ett föregångsland – länk
 • Blockkedjeteknik tillämpas i ny tjänst för information om företag – länk. För att förstå hur tekniken fungerar, se Komets faktablad om blockkedjor – länk
 • Den som arbetar med framtid i förändring kan ha nytta av finska  ”Framtids-aktörens verktygslåda” som innehåller tips, exempel och övningar – länk
 • Svenska regeringen gör ny satsning på utveckling och produktion av avancerade läkemedel och vacciner – länk

Teknik, innovation och utveckling av offentlig förvaltning

 • Teknik är en del av förnyelse och innovation genom nytänkande, berättar tretton kommuner i sammanställning från SKR – länk
 • Vad kännetecknar myndigheter som lyckas med förnyelse och innovation? Svenska myndigheter har undersökts på uppdrag av Vinnova – länk
 • Denna vecka håller OECD konferens om innovation inom offentlig sektor, med fokus på situationen efter pandemin. Lyssna via webben – länk
 • Hur teknik kan förnya förvaltningen, så att världen kan nå hållbarhetsmålen, diskuteras på FN-konferens i december. Anmälan öppnar nu – länk

Försök, experiment och tester

 • Naturliga experiment ger svar på viktiga samhällsfrågor. Tre amerikanska forskare som utvecklat metodiken för experiment tilldelas Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2021 – länk
 • Kan experimentets fungera som underlag för utformning av politiken? Det svarar Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) på i en ny rapport (länk), som nyligen diskuterades vid ett seminarium (länk).
 • Se även Komets webbinarium om metodik för regulatoriska försök (länk)
 • Nytt policylabb ska få fart på innovation i norska kommuner – länk
 • Tester är en viktig del av ny innovationsmiljö för precisionsmedicin inom cancerområdet – länk

Artificiell intelligens, AI, och dataskydd

 • Betydelsen av algoritmer inom AI har diskuterats mycket den senaste tiden, liksom politikens inflytande över teknik och regelverk. Frågorna tas t. ex. upp i Ekonomiekot extra – länk
 • Från ”den första grejen som kan tänka som en människa” på femtiotalet till dagens funderingar över konsekvenser av djupinlärning. Artikel om historia och framtid för AI – länk. Se även Komets faktablad om AI (länk), maskin-inlärning (länk) och deep fake (länk).
 • Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ger stöd och vägledning kring frågor som rör dataskydd och AI via nytt samarbete med AI Sweden – länk. 
 • Att samverka och ”lägga örat mot rälsen” är en del av IMY:s strategiska inriktning för de kommande åren. Dessutom ska man öka kunskapen om dataskyddsreglering hos Sveriges innovatörer – länk

Transporter, fordon och miljö

 • Första fordonet av fossilfritt stål har tillverkats i småländska Braås – länk
 • Nationellt centrum för utveckling av obemannade flygande system, såsom drönare, startas i Västervik – länk
 • Ballonger används för att testa ny teknik inom miljöområdet – länk. För att förstå hur tekniken fungerar, se Komets faktablad om geoengineering av solinstrålning – länk
 • Självkörande fordon har svårt för det sociala samspelet i trafiken, visar ny forskning – länk