Omvärldsbevakning v 39

Techföretag vägleds av etik,  ungas innovationer är framtiden och delaktiga brukare viktiga för välfärdsteknik. Dessutom flera tips på spännande seminarier.

Företagens villkor

 • Hur är läget för Europas teknikindustri? Vilka är företagens största hinder? Vad borde göras, är t ex minskad regelbörda viktigt? Svaren får vi i december. Vad tycker du själv? Bidra till State of European Tech survey 2021länk
 • Företagens kontakter med svenska myndigheter ska bli enklare och allt mer digitala. Regeringen har nya mål för förenklingspolitiken – länk

Utveckling av samhälle och offentlig sektor

 • Framtidsanpassad offentlig sektor är temat för OECD-konferens 18-19 oktober. Bland annat diskuteras agil reglering, innovationsvänlig styrning och beteendeförändringar – länk
 • Finland är på väg mot ett nytt sätt att arbeta med offentlig förvaltning. Beskrivning av läget i pågående förändringsarbete – länk
 • Kan politik baseras på experiment? ESO ger ut ny rapport och anordnar seminarium 14 oktober – länk
 • Digital inkludering är temat för årets Hack for Swedenlänk

Innovation

 • Sverige näst bäst i världen på innovation för tredje året i rad – länk
 • Innovation i nära samverkan med barn och unga är vägen framåt, menar UNICEF och etablerar globalt innovationscenter i Stockholm – länk
 • Integritetsskyddsmyndigheten har börjat arbeta med innovationsuppdraget. Inleder med omvärldsbevakning och utåtriktade insatser – länk

Etik

 • Även om det är tekniskt möjligt att få information om att en användare är ledsen så kanske det inte är lämpligt? Stora tech-företag låter etiska bedömningar ta plats vid beslut om tillämpning av AI – länk

Hälsa och omsorg

 • Hur ställer man om vården så att den dels blir redo för AI, dels anpassad efter varje patiens behov? AI Sweden ger ut handbok och anordnar webbinarium 5 oktober – länk
 • För att tekniken ska ge nytta på längre sikt behöver brukare, närstående och personal vara delaktiga när välfärdsteknik införs i äldreomsorgen. Ny rapport från Vårdanalys – länk
 • Vinnova gör ny satsning på precisionshälsa – länk
 • Webbinarium 22 oktober diskuterar förutsättningar, behov och utveckling av precisionsmedicin i praktisk sjukvård. Vinnova är en av arrangörerna – länk
 • Vilken nytta gör en investering? Verktyg från Inera har använts för att räkna på vad digitala initiativ inom vården har lett till i Blekinge – länk