Omvärldsbevakning v 35

Vad händer när AI används för att tolka känslor? Mer kontroll över personliga data! Hur kan ny teknik minska miljöpåverkan? Tre exempel från veckans bevakning.

Eldrivna självkörande fordon kan bidra till mer hållbara godstransporter menar Trafikverket, som kör igång ett nytt projekt. Länk

I bästa fall kan artificiell intelligens (AI) ge stöd i att förstå och kontrollera känslor. Men i värsta fall kan AI riskera människors rättigheter om det missbrukas av ekonomiska eller politiska skäl. Ny amerikansk rapport lyfter etiken när AI används för emotionell intelligens. Länk

Svenska medborgare ska få ökad insyn och kontroll över sina sin personliga data. Flera myndigheter ska ta fram gemensamma lösningar, som också ska kunna kopplas med den privata sektorn. Länk

Hur bör Sverige arbetar med hållbar utveckling i skuggan av coronakrisen – och vilken roll spelar offentliga satsningar på forskning och innovation? Lyssna till råd från internationella experter vid ett webbsänt möte den 8 september. Länk

Komet är en av flera aktörer som kan bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi, som på sikt kan begränsa klimat- och miljöpåverkan. Länk

Gensaxen CRISPR kan användas för att ändra arvsmassan vid behandling av blodsjukdomar och cancer. Det finns potential för fler tillämpningar, men etiska och juridiska överväganden behövs menar forskare inom området. Länk

Den 31 augusti tar Sverige ett steg mot fossilfri ståltillverkning. En världsunik pilotanläggning – HYBRIT – invigs i Luleå. Länk

Vetenskapsrådet lanserar en ny tjänst för studieförfrågningar inför klinisk forskning. Länk

Under sommaren har Komet bloggat hos OECD om att prova nya arbetssätt, experimentera och ibland misslyckas (länk) och även deltagit i en norsk podcast om hur Sverige ska arbeta med framtidens teknologier (länk).

Den stora nordiska e-hälsomötet Vitalis var digitalt i år (länk). Komet berättade om hur olika grupper ser på teknikutveckling.