Omvärldsbevakning v 34

I omvärldsspaningen denna vecka: ingenjörens historiska och framtida betydelse, vikten av livslångt lärande och brädspel som uppmuntrar samverkan och experiment.

” Jo, den tekniska utvecklingen har orsakat många av dagens problem. Men det är svårt att komma ur dem utan ingenjörernas hjälp.” Detta skriver Gunnar Wetterberg, medlem i Komets referensgrupp i sin krönika på expressen.se. Länk

Sveriges Ingenjörer presenterar tillsammans med sju lärosäten och sex branschorganisationer en helt ny utbildningsmodell för kompetensutveckling riktad till yrkesverksamma. Förslagen presenteras i rapporten Study Friday – ett nytt förhållningssätt till livslångt lärande. Förslagen är inriktade på att stärka det livslånga lärandet för högskoleutbildade på arbetsmarknaden. Länk

Regeringen har tillsatt en ny forskningsberedning – en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft. Beredningen kommer att fungera som rådgivare till regeringen bland annat i utarbetandet av den forskningspolitiska propositionen. Länk

För att belysa hur väl arbetet med innovation och förnyelse drivs inom myndigheterna och vad som utgör de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas har 112 myndigheter studerats. Undersökningen har genomförts av Implement Consulting Group och forskare vid KTH på uppdrag av Vinnova. Undersökningen identifierade en rad lärdomar kring nuläget, samt vad som skiljer dem som lyckas bättre med sitt innovationsarbete från dem som inte gör det.  Länk

Brittiska nesta har arbetat med brädspel för att uppmuntra samverkan och experiment i samband med policyutveckling. I en rapport har de sammanställt sina erfarenheter från arbetet med att utveckla spelet. Länk