Omvärldsbevakning v 35

Skådespelare ger liv åt repliker skrivna av AI samt en hel del annat om artificiell intelligens, transporter och hälsa i veckans omvärldsbevakning.

Teater och festivaler

Brittisk teater testar hur det går att spela en pjäs, där replikerna skrivits av ett AI-system. Pjäsen utspelar sig i en postapokalyptisk värld (länk).

Snart är det dags igen! Årets globala festival för kreativa byråkrater hålls 13–17 september (länk). Här i Sverige anordnas Innovationsveckan 4–8 oktober (länk).

Energi, miljö och transport

Chalmersforskare undersöker nya material till hållbara batterier (länk). Se även Komets nya faktablad om batteriteknik (länk).

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska ta fram kunskap och göra pilotprojekt om elektrifiering av transporter (länk).

Sverige tar nu ett steg mot kommersiell eldriven flygtrafik (länk). Komet har tidigare skrivit om att eldrivna flyg är ett av tio framväxande teknikområden (länk).

Regeringen har beslutat om flera nya åtgärder för att stimulera klimatomställning, konkurrenskraft och innovation (länk).

Artificiell intelligens

Ny rapport om ansvarstagande när algoritmer används inom offentlig sektor. Forskarnas råd är att säkerställa transparens, att se till att såväl medborgare som myndigheter är delaktiga och att olika aktörer lär av varandra (länk).

Hur kan artificiell intelligens närma sig mänskliga värderingar? Datavetenskapen tar hjälp av filosofin för att undersöka frågan (länk).

Tillväxtanalys har analyserat AI-politik. De beskriver statliga stöd för att öka AI inom näringslivet och vad företag behöver veta om EU:s nya regler (länk).

Hälsa och life science

Vinnova har fått i uppdrag att analysera den svenska life science-branschen (länk).

Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (länk).