Omvärldsbevakning v 33

Ett axplock av sommarens nyheter – bland annat om algoritmer inom transportområdet, fokus på medicin i årets Global Innovation Index och ny amerikansk guide för IoT-enheter.

Foto Jonas Bilberg. Gruppbild av ingenjörer i fabrik, hämtat från bildbanken “Bredda bilden”.

De teman regeringen har valt för att stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och regering under perioden 2019-2022 ligger nära Komets områden. Samverkansprogrammen ska inriktas mot näringslivets digitala strukturomvandling, hälsa och life science, näringslivets klimatomställning samt kompetensförsörjning och livslångt lärande. Regeringsbeslut 25 juli 2019. Länk

Särskilt fokus på medicinska innovationer i årets Global Innovation Index. Exempel på viktiga slutsatser i rapporten är att innovationen blomstrar trots att den globala ekonomin saktar ner, att det är prioriterat att skifta innovationsarbetet från kvantitet till kvalitet samt att de flesta innovationskluster finns i USA, Kina och Tyskland. Rapporten lyfter fram Sverige som ett av de länder som bedriver ett effektivt innovationsarbete. WIPO 24 juli 2019. Länk

Ny guide över praktiska råd och rekommendationer för enheter som ska anslutas till datornätverk (IoT devices) från amerikanskt standardiseringsinstitut. National Institute of Standards and Technology 1 augusti 2019. Länk.

Algoritmer har en allt större påverkan inom transportområdet. En internationell samverkansgrupp har kartlagt förändringarna och ger flera rekommendationer om hur beslutfattarna kan säkerställa att de algoritmer som används inom mobilitet ligger i linjer med samhällets värderingar. International Transport Forum, OECD, 23 Maj 2019. Länk.

”Moraliskt fel att inte låta släktingar ta del av DNA-test”. Referat från seminarium om genetik och etik som arrangerades av Komet och Statens medicinsk-etiska råd. Läkartidningen 1 juli 2019. Länk

Tydligare etiska regler och skärpta straff vid forskning på människor. Nu har regeringen beslutat en lagrådsremiss med förslag så att otydligheter i etikprövningslagen kan åtgärdas och straffen skärpas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Regeringsbeslut 18 juli 2019. Länk

En ny bildbank ger möjlighet att gratis använda bilder som visar teknik, innovation och problemlösning. Flera av bilderna visar kvinnor i tekniska miljöer. Teknikföretagen våren 2019. Länk