Omvärldsbevakning v 33

Under sommaren har det hänt mycket inom teknik, innovation och policyutveckling. Komet summerar det viktigaste i veckans omvärldsbevakning.

Industri 

Sverige är först i världen med att tillverka fossilfritt stål. Istället för kol och koks används vätgas i processen, vilket sker vid Hybrits pilotanläggning i Luleå – länk.

Medicin och hälsa

Vid en pandemi behöver samhället hantera såväl organisation som etiska aspekter. Nya publikationer tar upp analys och föreslag om organisationsetik (länk till rapport) och etiska avväganden (länk till bokkapitel). Komet passar på att påminna om verktyg för ansvarfull teknikutveckling (länk till webbaserat verktyg).

Socialstyrelsen ska kartlägga data inom hälso- och sjukvården som kan vara av nationellt intresse, men som idag inte finns samlat på nationell nivå – länk.

E-hälsomyndigheten ska göra en förstudie om ett statligt nationellt datautrymme för bilddiagnostik. Att kunna använda sådana data kan bidra till både behandling av cancer och stärkt svensk konkurrenskraft, menar regeringen – länk.

Världshälsoorganisationen, WHO, har gett ut nya rekommendationer om editering av mänskligt genom inom hälso- och sjukvården. De ska säkerställa att redigering av mänskligt genom används säkert, effektivt och etiskt – länk.

Policyutveckling och standarder

En brittisk ingenjörsakademi har startat ett program för att sammanföra beslutfattare inom policyutveckling och teknik – länk. En person som har deltagit i programmet beskriver sina erfarenheter i en krönika – länk.

Storbritannien ser över standarder med anledning av den snabba teknikutvecklingen – länk.

Forskning och innovation

Sverige ligger bland de tio mest framgångsrika länderna i det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020 – länk.

En statlig utredning föreslår att digitala infrastrukturer för forskning ska samlas inom en ny myndighet – länk.

Artificiell intelligens, AI

Dagens rättssystem kan inte hantera riskerna med AI, menar forskare vid Harvard. De anser att systemen måste moderniseras, till exempel för att klargöra vem som ska stå för ansvar och ersättning om någon drabbats av en olycka – länk.

Medicinsk utrustning som använder AI kan vara till nytta för samhället. Men de som använder tekniken måste se till att det inte uppstår feltolkning eller snedvridning kopplade till kön och ras, menar forskare vid Stanford – länk.

Lite på samma tema diskuterar Läkemedelsverkets nya generaldirektör utmaningarna med AI och precisionsläkemedel – länk.

Digitalisering och datadelning

För att öka digitaliseringstakten i samhället och stärka framtidens välfärd behöver hela den offentliga förvaltningen arbeta tillsammans och kunna ta del av gemensamma lösningar, säger generaldirektören för DIGG – länk.

Det finns inte någon standardlösning som passar alla. Det är en av slutsatserna när den brittiska regeringen har låtit undersöka hur webbanvändare kan få mer egenmakt och göra aktiva val på nätet – länk.

Svenska Integritetsskyddsmyndigheten avråder Region Skåne från att låta personal i USA och Indien hantera skåningarnas känsliga patientuppgifter – länk (SVT), länk (Ny Teknik), länk (Läkartidningen).

Likande frågeställningar är aktuella även i Storbritannien. Där görs nu en öppen konsultation på ett förslag om hur personuppgifter kan skyddas när data delas utanför det egna landets gränser – länk.