Omvärldsbevakning v 3

Det satsas friskt på AI i Sverige, både på forskningssidan och i tillämpningar inom staten. Läs också Nestas rapport om digitaliseringsläget i Sverige och några närstående länder! Komet är tillbaka med omvärldsbevakningen!

För att Sverige ska bli världsledande inom artificiell intelligens satsas 5,5 miljarder kronor inom Wallenbergfinansierade programmet WASP fram till 2029. Det är den största enskilda forskningssatsningen i Sverige någonsin. Länk!

Den första kommersiella drönarleveransen av medicinska produkter i USA har landat. Två konsumenter har fått sina mediciner hemflugna av transport- och logistikföretaget UPS, Matternets drönare M2 och apoteket CVS Pharmacy. Länk!

Tre års fängelse och böter blev det för forskaren He Jiankuis för arbetet med att ta fram världens första genmodifierade bebisar, skriver Life Science Sweden. Länk!

”Håll hårt i det som ni tror på, pröva och se hur det fungerar”, säger Camilla Nilimaa på Försäkringskassan. Nilimaas råd är att våga testa, gärna lite mer än vad sammanhanget tillåter. Läs om ”Design thinking” hos Arbetsgivarverket! Länk!

Sverige och svenska myndigheter ligger i framkant i digitaliseringen och många myndigheter testar ny teknik som artificiell intelligens och blockkedjor för att utveckla verksamheten. Ett område som har stor potential att förbättras är automatisering av processer, ärendehantering och beslutsfattande. Länk!

Automatiserat beslutsfattande kan öka produktiviteten, sänka kostnader, snabba på beslut och öka rättssäkerheten. Men när det inte fungerar riskerar systematiskt genererade felaktiga beslut minska tilliten till statlig verksamhet. Riksrevisionen granskar nu automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen. Länk!

Vardagen för många som arbetar inom offentlig sektor handlar i dag om att bli granskad, att förbereda sig för nästa granskning eller om att granska andra. Forskarna Bengt Jacobsson, Jon Pierre och Göran Sundström har följt hur granskandet förändrats från slutet av 1980-talet och drar slutsatsen på DN Debatt att vi granskar för mycket och att vi granskar för snävt. Länk!

Till sist jämför brittiska Nesta Belgien, Danmark, Estland, Finland, Nederländerna och Sverige och hur väl länderna levererar en digital ekonomi för alla. Länk!