Omvärldsbevakning v 3

Internationellt om smartare regering, design och arbetssätt för innovation

Digital ombudsman för klagomål på digitala tjänster i offentlig sektor. Ett av flera förslag om hur brittiska regeringen kan bli smartare inom digitalisering – länk

Innovation gynnas av att tjänstemän som arbetar med regelverk har ett mer flexibelt arbetssätt, enligt en brittisk krönika – länk

Den som arbetar med innovation måste även ta hand om oväntade konsekvenser. Artikel i i tidskriften Harward Buisness Review – länk

Design som gör skillnad; kanadensisk handledning om hur effekten kan dokumenteras och mätas – länk

Svenska nyheter bland annat om krav på tech-bolag, molntjänster och datadelning

Energimyndigheten breddar stödet till ny teknik och innovation för industri som bidrar till samhällets klimatomställning – länk

Teknik med ansvar. Fonder i det allmänna pensionssystemet ställer krav på att de stora tech-bolagen stärker sitt arbete kring mänskliga rättigheter – länk

Två nya utredningsunderlag tar upp dels IT-drift som läggs ut på privata leverantörer  – länk, dels möjligheten att dela data mellan vård och omsorg – länk

Byråkrati som hindrar innovation. Diskussion vid webbinarium av Esbri – länk

Vad innebär den nya forsknings- och innovationspropositionen? Podd från Vetenskapsrådet – länk