Omvärldsbevakning v 26

Amnesty sågar norsk smittspårning. Sverige i fortsatt topp av European innovation scoreboard. Förslag om utbildning för statsanställda avslutar Tillitsdelegationens arbete med tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor. Vårens sista omvärldsbevakning från Komet!

– Om integritetsskydd fullt ut får dominera rättsutvecklingen riskerar framväxten av digitala vårdtjänster att bromsas i onödan. Frågan behöver hanteras även om det innebär en hel del svåra avvägningar mellan personlig integritet och hur möjligheterna ska se ut för vårdgivare att samla in och dela patientdata, menar Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i juridik vid Stockholms universitet och författare till rapporten “E-hälsa som app – dataskydd och datadelning”. Länk!

– Bahrain, Kuwait och Norge kör grovt över människors integritet med invasiva övervakningsverktyg som går långt utöver vad som är motiverat, säger Claudio Guarnieri, chef för Amnestys säkerhetslaboratorium. Amnesty har granskat smittspårningsappar i ett flertal länder i Europa, Nordafrika och Mellanöstern. Norska folkhälsomyndigheten stoppar insamlingen av data till appen och raderar de uppgifter som redan finns, skriver DN. Länk!

Tillväxtanalys ska ta fram en ny analysmetod om hur väl Life Science-industrin utvecklas i Sverige och hur den står sig internationellt. Samtidigt visar en färsk rapport från Swecare att de mindre Life Science-företagen påverkats negativt av den pågående pandemin, rapporterar Life-time.se Länk!

Avsaknaden av ekonomiska incitament anses bidra både till att få nya antibiotika kommer fram och till minskad tillgång på befintliga antibiotika, skriver Läkemedelsvärlden. Folkhälsomyndigheten utvärderar nu anbud från företag som vill delta i test av en ny betalmodell för antibiotika. Länk!

“Regioner och kommuner inom ett geografiskt område deltar med en gemensam komplex utmaning kopplad till utvecklingen av en Nära vård. I labbet får de tillgång till metoder och facilitering med spetskompetens inom bland annat design och datadrivet förändringsarbete.” Läs mer om ett lärande arbetssätt hos SKR! Länk!

”Medarbetare och chefer ska stärka sin förmåga att hantera den särskilda roll som följer av att arbeta inom statsförvaltningen. De ska också öka sin kunskap om de grundläggande rättsregler som gäller i statsförvaltningen och som är centrala för vår demokrati.” Tillitsdelegationen har lämnat förslag om en gemensam utbildning inom statsförvaltningen. Därmed avslutar delegationen sitt arbete för en mer tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor. Länk!

Svenska Institutet och åtta universitet och högskolor genomför utbildningar som riktar sig till anställda och förtroendevalda i offentlig sektor i ett tjugotal länder. Syftet är att utbilda personer som kan bidra till innovation och förnyelse i offentlig sektor och stödja genomförandet av Agenda 2030. Länk!

Avslutningsvis fortsätter Sverige toppa European innovation scoreboard! Även Finland, Danmark och Nederländerna presterar bra på innovationsområdet. Länk!

Trevlig sommar önskar Komet!