Omvärldsbevakning v 25

Fullmatad omvärldsbevakning på årets ljusaste dag. Framtid, etik och innovation tas upp, liksom AI samt smarta och rättvisa data. Dessutom om hälsa, hållbarhet och om att arbeta och utvecklas inom teknikområdet.

Framtid, etik och innovation

 • Etik och demokrati behövs för att kunna ta ansvar inför framtiden. EU:s etik-grupp om etik uttalar sig om framtidens förvaltning – länk
 • Ny strategiplan för europeisk forskning 2021-2026. Policy och samverkan är viktiga för samhällsutvecklingen de kommande åren – länk
 • Regeringen ger Vinnova i uppdrag att utveckla arbetssätt och processer för att främja synergier mellan innovationsinsatser på olika nivåer – länk

AI samt smarta och rättvisa data

 • OECD arbetar med en klassificering av AI-system för att hjälpa beslutsfattare och tillsynsmyndigheter bedöma möjligheter och risker. Öppet för alla att lämna kommentarer fram till 30 juni 2021 – länk
 • Vem äger verket eller uppfinningen, när den helt är gjord av AI? Ny rapport från PRV – länk
 • Södertälje driver pilotprojekt där AI och molntjänster ska förhindra trängsel i kollektivtrafiken – länk
 • Storbritanniens smart data-initiativ har nu tagit sig an data inom bank, finans, kommunikation och energi. Dessutom förslag om sektorsövergripande samordning och framtida politikutveckling – länk
 • Rättvisa data för 2000-talets ekonomi. Ny rapport från MIT analyserar ojämlikhet i data, dess orsaker och idéer för att komma vidare – länk

Hälsa, life science och omvårdnad

 • Behandlingar som bygger på genredigering används allt mer i sjukvården, enligt Läkartidningen – länk. Se även Komets faktablad – länk
 • Ny handbok om att använda AI inom vården, från AI Sverige i samverkan med flera partners – länk
 • Regeringen ger TLV i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin – länk
 • Kommuner bör ha en politiskt förankrad plan för att införa och använda ny teknik, enligt nytt utredningsförslag om kvalitet inom äldreomsorgen – länk

Klimat och hållbarhet

 • Konkurrenskraft och hållbarhet lyfts fram i föreslag om program för att stärka Sveriges digitala förmåga – länk. Seminarium om förslaget – länk
 • Omställningslyftet inom RISE gör det enklare för företag att hitta sin väg till en klimatneutral verksamhet – länk

Arbeta och utvecklas inom teknikområdet

 • Att kommunicera, kunna arbeta tillsammans i grupp och att planera är de tre viktigaste förmågorna för ett livslångt lärande, enligt OECD – länk
 • Vill du vidga vyerna för att få nya kontakter, insikter och samarbeten? Du som arbetar med forskning och innovation kan söka finansiering från Vinnova för att arbeta i en annan organisation – länk