Omvärldsbevakning v 23

Om precisionsmedicin, hälso- och forskningsdata samt digitalisering denna vecka. Vi berättar också om en guide för systemdesign och ny norsk strategi. Bland annat. 

Medicin, life science och socialtjänst

 • Precisionsmedicin har ännu begränsad påverkan på hälso- och sjukvård. Flera åtgärder krävs för att ta tillvara potentialen, enligt Vårdanalys – länk
 • Ny video-podd för life science – länk
 • Ökad samverkan behövs för att kunna utveckla tillgången till data inom hälsoområdet, skriver TLV i rapportering av ett regeringsuppdrag – länk
 • Nu finns möjlighet att nominera person eller organisation till etikpris som ges ut av Statens medicinsk-etiska råd – länk
 • Nytt forskningsprojekt vid Umeå universitet undersöker hur socialtjänsten kan använda ny teknik på bästa sätt – länk

Digitalisering och smart industri

 • Om allmänheten var medveten om allt det fantastiska som händer inom teknikutvecklingen tror jag att tillförsikten skulle öka, säger näringsminister Baylan i intervju om digitalisering och smart industri – länk
 • 25 förslag hittills från regeringens Välfärdskommission, bland annat om försöksverksamhet inom digitalisering i kommuner och regioner – länk
 • Ett rättsligt stöd kan minska osäkerheten och bidra till en ökad digitalisering, enligt ny rapport från DIGG – länk
 • Fem myndigheter presenterar sina gemensamma förslag till kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige den 11 juni – länk
 • Nu är det möjligt att dela forskningsdata med person­uppgifter, uppgifterna lämnar aldrig lärosätenas egna lagringsmoln – länk

Systemdesign, statlig förvaltning och klimat

 • Guide till systemdesign för att hantera formgivning i stora och komplexa utmaningar (engelska) – länk
 • Ny strategi för statlig förvaltning i Norge för ett samhälle som blir alltmer komplext  (norska) – länk
 • Tillståndsprocesser och EU:s klimatpolitik på agendan för regeringens klimatkollegium – länk

Innovation och policy

 • Workshop för adaptiv innovation anordnas av OECD 8 juni (engelska) – länk
 • Många utvärderingar av myndigheter inom näring och innovation håller inte tillräcklig kvalitet, menar åtta ekonomiforskare i debatt – länk
 • Ny generalsekreterare för OECD. Bland hans sex prioriteringar finns ambitionen att stärka marknadsbaserade policyer (engelska) – länk
 • Innovativa företag har blivit starkare under pandemin, enligt Svenskt innovationsindex – länk